Termeni și Condiții

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ("ACORDUL") CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE. UTILIZÂND ACEST SITE SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEŢI URMĂTORILOR TERMENI ŞI CONDIŢII, PRECUM ŞI TERMENIILOR ŞI CONDIŢIILOR DE POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE DE MAI JOS.

Acest Acord stabileşte termenii de utilizare ai site-ului operat de către Cine Globe, filialele şi asociaţii săi (denumite în mod colectiv, "CINE GLOBE") la adresa www.cineglobe.ro ("Site"). CINE GLOBE îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porţiuni din prezentul Acord în orice moment. Aceste modificări, revizuiri sau modificări vor fi efective imediat după o notificare trimisă către dumneavoastră, care poate fi transmisă prin orice mijloace, inclusiv prin postări pe Site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră după o astfel de notificare se consideră a constitui acceptare a acestor schimbări, revizuiri sau modificări.

DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI SAU CONDIŢIILE DE CONFIDENŢIALITATE, VĂ CEREM RESPECTUOS SĂ NU MAI FOLOSIȚI ACEST SITE ACUM

Politica de Confidentialitate a CINE GLOBE face parte din prezentul Acord şi este inclusă în prezentul document prin această referire. Click AICI pentru a vedea Politica noastră de Confidenţialitate.

UTILIZAREA

Bine aţi venit pe site-ul CINE GLOBE.RO. CINE GLOBE vă pune la dispoziţie acest Site, inclusiv toate informaţiile, instrumentele şi serviciile disponibile din acest Site, cu condiţia să acceptaţi toţi termenii, condiţiile, politicile şi notificările menţionate aici. Cu excepţia cazurilor în care se prevede contrariul, nicio parte din informaţiile, instrumentele, software-ul, produsele ori serviciile incluse sau disponibile prin intermediul acestui Site nu vor fi descărcate, copiate sau stocate într-un sistem de recuperare, nici nu vor fi redistribuite în vreun scop sau utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea expresă scrisă a CINE GLOBE.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Acest site este protejat de legile proprietăţii intelectuale şi de tratatele internaţionale. Toate materialele conţinute în site sunt proprietatea CINE GLOBE sau ale unor licenţiatori terţi. Cu excepţia cazurilor în care utilizarea este autorizată prin aceşti termeni, dumneavoastră nu dobândiţi niciun drept asupra vreunui conţinut sau alte elemente ale Site-ului.

Sub umbrela CINE GLOBE se reunesc brand-urile CINE GLOBE, GRAND CINEMA, MY CINEMAS și toate simboluri comerciale utilizate în legătură cu afacerile derulate de CINE GLOBE. Toate mărcile CINE GLOBE sunt proprietatea exclusivă a CINE GLOBE, a asociaţilor săi ori a licenţiatorilor terţi. Prezentul Acord nu vă dă dreptul să utilizaţi nicio marcă CINE GLOBE, şi sunteţi de acord să nu utilizaţi nicio marcă CINE GLOBE în orice mod, fără acordul prealabil scris al CINE GLOBE, acord care poate fi refuzat. Utilizarea neautorizată a vreunei mărci CINE GLOBE poate fi considerată o încălcare a legilor privind mărcile înregistrate.

HYPERLINK-URI

Acest Site poate include link-uri către alte site-uri. Aceste site-uri nu au fost analizate de CINE GLOBE, nu sunt sub controlul CINE GLOBE, iar CINE GLOBE nu este responsabil pentru conţinutul acestor site-uri sau oricare produse sau servicii care ar putea fi oferite prin intermediul acestor site-uri. Includerea unui astfel de link nu implică aprobarea site-ului respectiv de către CINE GLOBE, iar CINE GLOBE îşi declină orice responsabilitate cu privire la conţinutul sau utilizarea acestor site-uri şi ale oricăror produse sau servicii oferite prin intermediul acestor site-uri.

CONŢINUTUL UTILIZATORULUI

Anumite secţiuni de pe acest Site vă pot permite să postaţi conţinut, să trimiteţi email-uri sau să oferiți feedback ori alte informaţii către CINE GLOBE. Prin trimiterea, postarea sau afişarea unui astfel de conţinut, cedaţi către CINE GLOBE dreptul perpetuu, irevocabil, achitat integral, global, gratuit şi neexclusiv de a reproduce, a modifica, a traduce, a publica, a afişa public şi a distribui astfel de conţinut în orice formă, oriunde şi în orice scop. Sunteţi de acord că acest drept să permită CINE GLOBE să pună un astfel de conţinut la dispoziţia altor companii, organizaţii sau persoane fizice cu care CINE GLOBE are relaţii de furnizare de servicii şi să utilizeze acest conţinut în legătură cu furnizarea acestor servicii. Declaraţi şi garantaţi către CINE GLOBE că deţineţi toate drepturile, puterea şi autoritatea necesare pentru a acorda dreptul de mai sus şi că, prin utilizarea conţinutului, CINE GLOBE nu va încalca sau viola drepturile vreunei părţi terţe.

Înţelegeţi că toate informaţiile, datele sau alte materiale care sunt postate sau transmise în legătură cu Site-ul de către dumneavoastră sau de un alt utilizator ("Conţinutul Utilizatorului") sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care acest Conţinut al Utilizatorului provine. Acest lucru înseamnă că CINE GLOBE nu este responsabil pentru nici un Conţinut al Utilizatorului. CINE GLOBE nu controlează Conţinutul Utilizatorilor care este postat şi, ca atare, nu garantează corectitudinea, integritatea sau calitatea acestuia. Intelegeţi că, prin utilizarea Site-ului, este posibil să fiţi expus unui Conţinut postat de Utilizator care este ofensator, indecent sau inacceptabil şi că, din acest punct de vedere, utilizaţi Site-ul pe propriul dvs. risc. CINE GLOBE nu va fi răspunzător în nici un fel pentru vreun Conţinut postat de oricare dintre Utilizatori.

INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL

Când furnizaţi informaţii despre dumneavoastră către CINE GLOBE, sunteţi de acord: (a) să furnizaţi informaţii corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră; şi (b) să menţineţi şi să actualizaţi prompt aceste informaţii pentru a le păstra corecte, actuale şi complete. Dacă furnizaţi informaţii care sunt false, inexacte sau incomplete sau CINE GLOBE are vreun motiv de a suspecta că astfel de informaţii sunt false, inexacte sau incomplete, CINE GLOBE are dreptul de a suspenda sau rezilia orice cont pe care îl creaţi pentru a utiliza Site-ul şi de a vă refuza orice utilizare prezentă sau viitoare a Site-ului sau a vreunei secţiuni a acestuia.

LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA

În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, sunteți de acord să nu
(i) pune la dispoziţie orice conţinut de Utilizator care este ilegal, dăunător, obscen, ameninţător, abuziv, hărţuitor, defăimător, dăunător pentru minori în orice fel, vulgar, calomnios, de invazive un alt de confidenţialitate, de ura, sau rasial, etnic sau în alt mod;
(îi) falsifică antetele sau manipulează în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui conţinut de utilizare transmise în legătură cu Site-ul
(iii) să nu postaţi vreun Conţinut de Utilizator asupra căruia nu aveţi niciun drept conform legii sau în temeiul obligaţiei contractuale sau fiduciare (cum ar fi date confidenţiale sau proprietare aflate ori dezvăluite ca parte a unui raport de muncă sau în temeiul acordurilor de confidenţialitate, date interne, etc.);
(iv) să nu postaţi Conţinut de Utilizator care încalcă vreo proprietate intelectuală sau alte drepturi ale vreunei părţi;
(v) să nu postaţi vreo formă de publicitate, materiale promoţionale, spam, scrisori în lanţ sau orice altă formă de solicitare;
(vi) să nu puneţi la dispoziţie vreun material care conţine virusi, cai troieni, spyware, adware sau orice alte coduri, fişiere sau programe de computer concepute pentru a intrerupe, distruge sau limita funcţionalitatea vreunui software, hardware sau echipamente de telecomunicaţii ;
(vii) să nu interferaţi sau să întrerupeţi funcţionarea Site-ului sau serverelor sau reţelelor conectate la Site;
(viii) să nu utilizaţi informaţii sau materiale de pe acest Site în scopul de a concura cu CINE GLOBEsau pentru a demara ori pentru a lua în calcul vreun litigiu împotriva CINE GLOBE;
(ix) ...
(x) .....

"Although CINE GLOBE does not pre-screen User Content, CINE GLOBE has the right, but not the obligation, to delete or move any User Content for any or no reason. Without limiting the foregoing, CINE GLOBE has the right to remove any User Content that violates this Agreement.

ÎNREGISTRARE ŞI PAROLE

Site-ul poate permite sau solicita să înregistreze sau să obţină o parolă înainte de a permite accesul la anumite produse sau servicii disponibile prin intermediul Site-ului. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că sunteţi responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de înregistrare şi a parolei. În plus, sunteţi de acord că veţi fi unicul responsabil şi pentru toate activităţile care au loc sub numele de înregistrare şi parolă. În cazul în aflaţi despre vreo utilizare neautorizată a parolei sau a contului, sunteţi de acord să informaţi CINE GLOBE imediat la feedback@cinegrand.com

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU GARANŢII

NICIUNUL DINTRE ACEŞTI TERMENI NU VA EXCLUDE SAU LIMITA GARANŢIA SAU RĂSPUNDEREA CINE GLOBE PENTRU PIERDERI CARE AR PUTEA SĂ NU FIE EXCLUSE SAU LIMITATE DE LEGEA ÎN VIGOARE. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANŢII SAU CONDIŢII ORI LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU PIERDERI SAU DAUNE CAUZATE DE NEGLIJENŢĂ, ÎNCĂLCARE A CONTRACTULUI SAU A TERMENI IMPLICIŢI, SAU DAUNE ACCIDENTALE SAU TANGENTIALE. ÎN CONSECINŢĂ, NUMAI LIMITĂRILE CARE SUNT LEGALE ÎN JURISDICŢIA DUMNEAVOASTRĂ SE VOR ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ ŞI RĂSPUNDEREA NOASTRĂ VA FI LIMITATĂ LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGE. .

SITE-UL ŞI TOATE MATERIALELE, DATELE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE INCLUSE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ŞI "CONFORM DISPONIBILITĂŢILOR." SITE-UL ŞI TOATE MATERIALELE, DATELE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE INCLUSE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SUNT FURNIZATE FĂRĂ GARANŢIE DE VREUN FEL, FIE EXPLICIT SAU FIE IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR NU LIMITAT LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NEÎNCĂLCARE. CINE GLOBE NU GARANTEAZĂ CĂ MATERIALELE, DATELE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE INCLUSE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SUNT CORECTE, DEMNE DE ÎNCREDERE SAU CORECTE; CĂ SITE-UL VA FI DISPONIBIL IN ORICE MOMENT SAU LOCAŢIE; CĂ ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; SAU CĂ SITE-UL ESTE LIPSIT DE VIRUSI SAU ALTE COMPONENTE DAUNATOARE. UTILIZAŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRA RISC.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICI UN CAZ CINE GLOBE NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU VREO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ, PUNITIVĂ, EXEMPLARĂ SAU SUBSECVENTĂ CARE DECURGE DIN SAU ESTE ÎN VREUN FEL LEGATĂ DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, ÎNSĂ PRODUSĂ ÎN LIMITELE RĂSPUNDERII. ÎN CAZUL ÎN CARE UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE DAUNE ACCIDENTALE SAU TANGENŢIALE, RĂSPUNDEREA CINE GLOBE ÎN ACESTE JURISDICŢII SE LIMITEAZĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.

ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ CHIAR DACĂ CINE GLOBE A FOST INFORMAT SAU AR FI TREBUIT SĂ FIE CONŞTIENT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ACORDAREA DE DESPĂGUBIRI

Sunteţi de acord să apăraţi, să despăgubiţi si să garantaţi împotriva oricărei răspunderi pe CINE GLOBE, filialele sale şi angajaţii acestora, contractanţii, agenţii, funcţionarii şi directori de toate obligaţiile, pretenţiile şi cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor) care decurg din sau sunt în legătură cu vreun Conţinut de Utilizator pe care îl postaţi îl transmiteţi sau îl puneţi la dispoziţie prin intermediul Site-ului, încălcarea prezentului Acord de către dvs. sau încălcarea drepturilor vreunei părţi terţe de către dvs. Sunteţi de acord să apăraţi, să despăgubiţi si să garantaţi împotriva oricărei răspunderi pe CINE GLOBE, filialele sale, funcţionarii, directorii, angajaţii, contractanţii, agenţii, licenţiatorii şi furnizorii, de şi împotriva oricăror şi tuturor pierderilor, datoriilor, cheltuielilor, daunelor şi costurilor, inclusiv cheltuieli de judecată rezonabile, care decurg sau care rezultă din: (i) orice încălcare a prezentului Acord, (ii) orice Conţinut de Utilizator pe care îl trimiteţi, postaţi, transmiteţi, îl puneţi la dispoziţie sau nu reuşiţi să îl actualizaţi, şi (iii) încălcarea de către dvs. a drepturilor unei terţe părţi. În cazul în care provocaţi perturbare tehnice Site-ului sau a sistemelor de transmitere ale Site-ului către dvs. sau către alţii, sunteţi de acord să fiţi răspunzător pentru orice şi toate pierderile, datoriile, cheltuielile, pagubele si costurile, inclusiv costurile rezonabile pentru avocaţi, taxele şi cheltuielile de judecată, care decurg sau rezultă din această întrerupere.

INFORMATII FINANCIARE

Informaţiile publicate pe acest Site nu sunt destinate să furnizeze consultanţă financiară sau de altă natură sau să funcţioneze ca o invitaţie sau stimulent pentru a cumpăra valori mobiliare ale CINE GLOBE sau ale vreunei alte companii. Evoluţia în afaceri şi cea financiară din trecut a CINE GLOBE nu reprezintă un indicator şi nu se vor considera ca reper pentru performanţele sale viitoare

TERMENI GENERALI

Prezentul Acord constituie întregul contract legale între dvs. şi CINE GLOBE şi guvernează utilizarea Site-ului, şi înlocuieşte complet oricare înţelegeri prealabile între dvs. şi CINE GLOBE în legătură cu Site-ul. Sunteţi de acord că CINE GLOBE ar putea să vă trimită notificări, inclusiv cele privind modificări la prezentul Acord prin postări pe Site. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile, regulile şi reglementările în vigoare cu privire la utilizarea Site-ului. Sunteţi de acord că orice încălcare sau ameninţare de încălcare a acestui Acord va duce la prejudiciu ireparabil pentru care daunele-interese nu ar fi un remediu adecvat, şi, prin urmare, pe lângă drepturile şi căile de atac disponibile de drept, CINE GLOBE va avea dreptul să caute soluţionare imediată şi echitabilă, inclusiv ordin de restricţie. Sunteţi de acord că dacă CINE GLOBE nu îşi exercită sau nu pune în aplicare un drept legal sau remediu care este prevăzut în prezentul Acord, sau la care CINE GLOBE are dreptul, nerespectarea nu va fi considerată a fi o renunţare formală la drepturile CINE GLOBE şi că drepturile sau compensaţiile respective vor fi în continuare disponibile pentru CINE GLOBE. În cazul în care orice instanţă care are competenţa în această chestiune, decide că vreo prevedere a prezentului Acord nu este validă, atunci prevederea respectivă va fi eliminată din prezentul Acord fără a afecta restul termenilor din acest document. .

LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Acord va fi guvernat şi întocmit în toate privinţele în conformitate cu legile din România. Orice diferend referitor la interpretarea sau efectul prezentului Acord şi/sau utilizarea Site-ului trebuie să fie soluţionate în tribunalele din România. Sunteţi de acord cu jurisdicţia personală, competenţa materială şi teritorială a instanţei.

REZILIEREA

CINE GLOBE îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, de a anula accesul dvs. la tot sau o parte a Site-ului, cu sau fără preaviz, pentru orice motiv sau fără motiv, inclusiv, fără limitare, încălcarea dvs. a prezentului Acord.

ÎNTREBĂRI

Dacă aveţi întrebări despre acest Acord, ne puteţi contacta, după cum urmează:

Email: ro.guestsupport@cinegrand.com